Hva er et bilde og hva er et fotografi?

La oss begynne med det helt essensielle. Ordet fotografi kommer fra det greske φῶςγραφή (Phos-Graphe) som betyr å tegne med lys. Alle tar bilder og ALLE kan ta et godt bilde en gang i livet. Vi lever i et avfotograferende samfunn hvor det blir tatt bilder i tide og utide.

Vi deler bilder på nettsamfunnene og hvem som er opphavsmannen, er ofte vanskelig å skjønne. Det er som om verden er umettelig på bilder. De fleste konsumerer inntrykkene i raskt tempo, knipser kjapt og vil ha det raskt publisert på f.eks Facebook ,Instagram eller Twitter. For meg er fotografier noe som ligger høyere oppe rent håndverksmessig. Selv Den glade amatør tar ok tekniske bilder. Hva som da er  igjen til Fotografen, det er selvfølgelig substansen, det er innholdet som er det viktige. Vi må tilføre bildet noe, og dette «noe» er vanskelig å ordlegge.

Det en fotograf gjør, er å tilnærme seg et motiv, en materie. Vi kan gjerne jobbe instinktivt, men da basert på en ide, ett opplegg, en kalkulert utvelgelse, en regi.  Fotografen kjenner til «øyets psykologi», som ikke handler om synsing, men om hva som funker for vår hjerne og oppfattelsen av linjer og former. Tilførelse av former og linjer handler også om å trekke fra. Den store forskjellen på et bilde og et fotografi, er at på fotografiet er utelukkende det essensielle med. Det som  ikke gagner bildet, er ikke der. Dersom du samlet 10 av verdens beste fotografer, tror jeg de ville vært ganske enig om hvilket bilde som er et godt fotografi og hvilket som ikke er det.

Altså handler det ikke om hver enkelt´s stil eller synsing. Det å ta et teknisk godt bilde idag, er ikke nok. Et intelligent bilde er et FOTOGRAfI.  Enkelte spør meg om jeg er kunstner. Jeg er først og fremst en håndverker som ikke står i veien for av og til å lage noe andre kaller kunst. Jeg har aldri kalt noen av mine fotografier for kunst. Leonardo Da Vinci drev jo med det…….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ 2 = seks

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>