Fotografi vs bilde

La oss begynne med det helt essensielle. Ordet fotografi kommer fra det greske φῶςγραφή (Phos-Graphe) som betyr å tegne med lys. Alle fotograferer og ALLE kan ta et godt bilde en gang i livet. Vi lever i et avfotograferende samfunn hvor det blir tatt bilder i tide og utide. Vi deler bilder på nettsamfunnene og hvem som er opphavsmannen, er ofte vanskelig å skjønne. Det er som om verden er umettelig på bilder. For meg er fotografier noe som ligger høyere oppe rent håndverksmessig. Selv Den glade amatør tar ok tekniske bilder. Hva som da er  igjen til Fotografen, det er selvfølgelig substansen, det er innholdet som er det viktige. Vi må tilføre bildet noe, og dette «noe» er vanskelig å ordlegge. Det en fotograf gjør, er å tilnærme seg et motiv, en materie. Fotografen kjenner til «øyets psykologi», som ikke handler om synsing, men om hva som funker for vår hjerne og oppfattelsen av linjer og former. Det å ta et teknisk godt bilde idag, er ikke nok. Enkelte spør meg om jeg er kunstner. Jeg er først og fremst en håndverker som ikke står i veien for av og til å lage noe andre kaller kunst. Jeg har aldri kallt noen av mine fotografier for kunst. Leonardo Da Vinci drev jo med det…….